Algemene Voorwaarden

English Version

Algemene Voorwaarden voor Arrangementen van alle activiteiten en diensten van  ‘Be A Team’- Evenementen

Voor de officiële afhandeling van afspraken verwachten we dat je onderstaande punten onderschrijft.
 • Na het boeken ontvang je van ons een bevestigingsmail. De boeking is officieel rond op het moment dat de genoemde email bevestigd teruggestuurd is en de aanbetaling gedaan is.
 • De aanbetaling welke  genoemd wordt in de mail ontvangen we graag binnen 2 weken na datum van aanmelding. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van het arrangement voldaan te zijn.
 • Als je onverhoopt annuleert zitten daar kosten aan verbonden. Als je uiterlijk 4 weken voor aanvang van de week annuleert zijn die kosten echter beperkt en bedragen 25%. De rest van het al betaalde bedrag storten we dan binnen 14 dagen terug op dezelfde rekening als waar het van betaald is.
 • Annuleer je echter binnen 4 weken voor aanvang van de week (of annuleer je helemaal niet maar kom je niet opdagen) dan ben je het gehele bedrag gewoon verschuldigd. Wij hebben immers plaats op die datum vrijgehouden en kunnen die op zo’n korte termijn waarschijnlijk niet meer opvullen.
 • In een uiterste situatie waar niet tijdig betaald wordt behouden we ons het recht voor om je boeking eenzijdig te annuleren. Normaliter sturen wij je echter een of meerdere herinneringen voordat we hiertoe over gaan. Bij een last-minute boeking kan het echter wel eens voorkomen dat we hier vanaf zien als de betaling uitblijft en we je niet telefonisch kunnen bereiken. Als wij de boeking eenzijdig annuleren omdat er niet op tijd betaald wordt blijft wel gewoon de verplichting bestaan om te betalen.
 • Boekingen voor groepen zijn voor een  afgesproken aantal deelnemers. Mocht er een aantal deelnemers niet komen, dan blijven de orginele kosten afspraken geldig.
 • Als wij de boeking om een andere reden onverhoopt moeten annuleren krijg je natuurlijk per ommegaande je geld terug. Het komt gelukkig vrijwel nooit voor dat we hiertoe moeten overgaan.
 • Als we niet het water op kunnen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden bieden wij een vervangende invulling (buiten of wanneer mogenlijk binnen) aan in overleg vooraf. Hiermee ontstaat echter geen recht op restitutie van de betaalde som.
 • Je persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor onze eigen organisatie en promotie. Wij zullen de gegevens nooit aan derden geven, behalve als dat nodig is voor onze eigen organisatie. We behouden ons het recht om foto’s en overig beeldmateriaal die zijn gemaakt tijdens het arrangement te gebruiken voor promotionele doeleinde zoals bijvoorbeeld onze website en/of reclamefolders, tenzij daarover vooraf schriftelijk bezwaar tegen is ingediend.
 • Natuurlijk streeft ‘Be A Team’ er naar alles zo veilig mogelijk aan te bieden.Toch neem je deel voor eigen rekening en risico.
 • Als binnen een arrangement gebruik gemaakt wordt van materialen die eigendom zijn van de deelnemer zijn zowel ‘Be A Team’ als haar medewerkers in geen geval aansprakelijk bij schade, vermissing, diefstal hiervan.
 • ‘Be A Team’ is niet aansprakelijk in geval van verlies, beschadiging of diefstal aan persoonlijke bezittingen van de deelnemer en andere deelnemers.
 • ‘Be A Team’ spant zich in om alle dieetwensen na te volgen, is echter niet aansprakelijk voor gevolgen van een bepaald dieet of medicijngebruik.
 • Als deelnemer dien je zelf verzekerd te zijn voor door jou veroorzaakte schade jegens ‘Be A Team’ of derden.
 • Voor zeillessen dien je minimaal je zwemdiploma A te hebben behaald om deel te kunnen nemen.
 • We verwachten dat je je sociaal kunt gedragen in een groep en je gedrag aanpast in het natuurgebied. Overmatig alcoholgebruik en verdovende middelen zijn niet toegestaan tijdens en vooraf aan het bijwonen van de evenementen van ‘Be A Team’.
 • We gaan ervan uit dat je je gedraagt conform de veiligheidsinstructies, de reglementen, aanwijzingen, en voorschriften die zijn of worden gegeven door ons of personen/organisaties die bij de uitvoering van het arrangement zijn betrokken

 

Be A Team-Evenementen/AsanaTrainingen Kamer van Koophandel onder nr. 27356382

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *